მენიუ
intro
სასტუმრო
ტური

ფშავ ხევსურეთი

ხევსურეთი შატილი-1
ხევსურეთი შატილი-2
ხევსურეთი შატილი-3
ხევსურეთი შატილი-5
ხევსურეთი შატილი-6
ხევსურეთი შატილი-7
ხევსურეთი შატილი-8
ხევსურეთი შატილი-9
ხევსურეთი შატილი-10
ხევსურეთი შატილი-11
ხევსურეთი შატილი-12
ხევსურეთი შატილი-13
ხევსურეთი შატილი-14
ხევსურეთი შატილი-15
ხევსურეთი შატილი-16
ხევსურეთი შატილი-17
ხევსურეთი შატილი-18
ხევსურეთი შატილი-19
ხევსურეთი შატილი-20
ხევსურეთი შატილი-21
ხევსურეთი შატილი-22
ხევსურეთი შატილი-23
ხევსურეთი შატილი-24
ხევსურეთი შატილი-25
ხევსურეთი შატილი-26
ხევსურეთი შატილი-27
ხევსურეთი შატილი-28
ხევსურეთი შატილი-29
ხევსურეთი შატილი-30
ხევსურეთი შატილი-31
ხევსურეთი შატილი-32
ხევსურეთი შატილი-33
ხევსურეთი შატილი-34
ხევსურეთი შატილი-35
ხევსურეთი შატილი-36
ხევსურეთი შატილი-4
ხევსურეთი შატილი-37
ხევსურეთი შატილი-38
ხევსურეთი შატილი-39
ხევსურეთი შატილი-40
ხევსურეთი შატილი-41
ხევსურეთი შატილი-42
ხევსურეთი შატილი-43
ხევსურეთი შატილი-44
ხევსურეთი შატილი-45
ხევსურეთი შატილი-46
ხევსურეთი შატილი-47
ხევსურეთი შატილი-48

შატილი ქართული სამშენებლო ხელოვნების ერთ-ერთი ბრწყინვალე და უნიკალური ძეგლია. კლდეზე შეფენილი სოფელი ერთდროულად საცხოვრებელიც იყო და ციხესიმაგრეც. იგი საუკუნეთა მანძილზე დარაჯობდა საქართველოს ჩრდილოეთ გადმოსასვლელებს. სოფლის კიდეებს მიუყვება ერთმანეთთან მიჯრით ნაგები ციხე-სახლების რიგი და იქმნება ერთიანი, მიუვალი დამცველი კედელი, რომელიც საიმედოდ კეტავს სოფელს.

გარე სამყაროსთან შატილს არღუნის ხეობაში გამავალი ერთადერთი ვიწრო გზა აკავშირებს.შატილის განაშენიანება ტერასულია, შენობათა ძირითადი ტიპია ბრტყელსახურავიანი სახლი და კოშკური საცხოვრებელი. სოფელს შენობებს შორის მთელ სიმაღლეზე აუდის ვიწრო ქვის კიბე, აქა-იქ შემორჩენილია ძვლებისაგან შეკრული ფიცარნაგები - გადასასვლელები, რომელთა მეშვეობით მტრის შემოსევის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო მთელი სოფლის შემორბენა ქუჩაში გამოუსვლელად.

ხევსურეთი შატილი-1
ხევსურეთი შატილი-2
ხევსურეთი შატილი-3
ხევსურეთი შატილი-5
ხევსურეთი შატილი-6
ხევსურეთი შატილი-7
ხევსურეთი შატილი-8
ხევსურეთი შატილი-9
ხევსურეთი შატილი-10
ხევსურეთი შატილი-11
ხევსურეთი შატილი-12
ხევსურეთი შატილი-13
ხევსურეთი შატილი-14
ხევსურეთი შატილი-15
ხევსურეთი შატილი-16
ხევსურეთი შატილი-17
ხევსურეთი შატილი-18
ხევსურეთი შატილი-19
ხევსურეთი შატილი-20
ხევსურეთი შატილი-21
ხევსურეთი შატილი-22
ხევსურეთი შატილი-23
ხევსურეთი შატილი-24
ხევსურეთი შატილი-25
ხევსურეთი შატილი-26
ხევსურეთი შატილი-27
ხევსურეთი შატილი-28
ხევსურეთი შატილი-29
ხევსურეთი შატილი-30
ხევსურეთი შატილი-31
ხევსურეთი შატილი-32
ხევსურეთი შატილი-33
ხევსურეთი შატილი-34
ხევსურეთი შატილი-35
ხევსურეთი შატილი-36
ხევსურეთი შატილი-4
ხევსურეთი შატილი-37
ხევსურეთი შატილი-38
ხევსურეთი შატილი-39
ხევსურეთი შატილი-40
ხევსურეთი შატილი-41
ხევსურეთი შატილი-42
ხევსურეთი შატილი-43
ხევსურეთი შატილი-44
ხევსურეთი შატილი-45
ხევსურეთი შატილი-46
ხევსურეთი შატილი-47
ხევსურეთი შატილი-48