მენიუ
intro
სასტუმრო
ტური

მცხეთა მთიანეთი

მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-2
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-3
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-4
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-5
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-6
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-7
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-8
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-9
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-10
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-11
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-12
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-13
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-14
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-15
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-16
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-17
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-18
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-19
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-20
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-21
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-22
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-24
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-25
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-26
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-27
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-28
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-29
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-30
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-31
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-32
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-33
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-34
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-36
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-37
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-38
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-39
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-40
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-41
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-42
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-43
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-44
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-45
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-46
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-47
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-48
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-49
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-50
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-51
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-52
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-53
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-54
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-55
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-56
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-57
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-58
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-59
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-60
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-61
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-62
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-63
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-64
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-65
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-66
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-67
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-68
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-69
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-70
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-71
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-72
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-73
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-74
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-75
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-76
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-77
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-78
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-79
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-80
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-81
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-82
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-83
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-84
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-85
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-86
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-87
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-88
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-89
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-90
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-91
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-92
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-93
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-94
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-95
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-96
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-97
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-98
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-99
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-100
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-101
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-102
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-103
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-104
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-105
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-106
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-107
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-108
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-109
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-110
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-111
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-112
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-113
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-114
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-115
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-116
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-117
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-118
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-119
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-120
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-121
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-122
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-123
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-124
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-125
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-126
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-127
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-128
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-129
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-130
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-131
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-132
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-133
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-134
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-135
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-136
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-137
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-138
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-139
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-140
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-141
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-142
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-143
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-144
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-145
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-146
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-147
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-148
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-149
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-150
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-151
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-152
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-153
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-154
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-155
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-156
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-157
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-158
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-159
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-160
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-161
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-162
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-163
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-164
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-165
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-166
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-167
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-168
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-169
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-170
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-171
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-172
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-173
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-174
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-175
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-176
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-177
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-178
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-179
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-180
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-181
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-182
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-183
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-184
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-185
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-186
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-187
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-188
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-189
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-190
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-191
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-192
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-193
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-194
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-195
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-196
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-197
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-198
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-199
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-200
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-201
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-202
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-203
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-204
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-205
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-206
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-207

მცხეთა-მთიანეთი ჩრდილოეთით ესაზღვრება რუსეთისფედერაციის რესპუბლიკებს: ჩრდილოეთ სეთს, ინგუშეთსა და ჩეჩნეთს, დანარჩენი მოსაზღვრე რეგიონები: კახეთი და შიდა ქართლი საქართველოს რეგიონებია. მცხეთა-მთიანეთის ტერიტორია 6.8 ათასიკვ. კმ-ია, რაცსაქართველოს ტერიტორიის თითქმის 10%-სშეადგენს. მოსახლეობა 125 ათასი კაცია და წარმოადგენს ქვეყნის მოსახლეობის 3.2%-ს. მცხეთა-მთიანეთი 5 ადმინისტრაციული ერთეულისგან შედგება: ახალგორის, დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის რაიონები, ხოლო ისტორიულ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით იგი მოიცავს: ხევის, ერწო-თიანეთის, ფშავის, ხევსურეთის, მთიულეთის, გუდამაყრისა და ნაწილობრივ ქსნის ხევის ისტორიულ პროვინციებს.

გეოგრაფია:

მცხეთა-მთიანეთი საქართველოს ერთ-ერთიუმშვენიერესი და მრავალფეროვანი მხარეა.აქ ერთმანეთის გვერდი-გვერდაა კავკასიონისმთავარი ქედის თოვლიანი მთები 3500 და 5000 მ-ის მწვერვალებითა და უღელტეხილებით, ულამაზესი ხეობები, იქ ჩაკარგული ტბებიდა ალპური ველ-მინდვრები. საოცრად ლამაზია ხევისა და ხევსურეთის კავკასიონი. იგი ციცაბო ფერდობებით ეშვება არაგვის ვაკეზედა განუმეორებელ პეიზაჟს ქმნის. კავკასიონისქედზე არსებული რამდენიმე უღელტეხილიდან ერთ-ერთით - ჯვრის უღელტეხილით,რომელიც განუმეორებელი სილამაზის საქართველოსსამხედრო გზაზე მდებარეობს, საქართველო ისტორიულად ჩრდილოეთ კავკასიასუკავშირდებოდა. საქართველოს ესუმშვენიერესი პროვინცია აღწერილი აქვთროგორც გამოჩენილ ქართველ პოეტებსა დამწერლებს,ისე მრავალ უცხოელ მოგზაურს.

ისტორია:

მცხეთა არა მხოლოდ საქართველოს უძველესი დედაქალაქი იყო, არამედ მისგან დაიწყო ქართული ცივილიზაციის ისტორია. მცხეთისა და „დიდი მცხეთის“ ტერიტორია დასახლებული იყო ადრინდელი და შუა ბრინჯაოს ხანაში (ძვ. წ. III—II ათასწლეული). გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანაში (ძვ. წ. II—I ათასწლეული) იგი მჭიდროდაა დასახლებული (სამთავროს, ზემო ავჭალის, წიწამურის, ნარეკვავის, წეროვნის, ნაბაღრევის სამაროვანი და ნამოსახლარები). ბრინჯაო-რკინის ხანაში მოსახლობათა ურთიერთობა კავკასიის ცივილიზაციის სინქრონულ კერებთან სამთავროს მეშვეობით ხორციელდებოდა. ძვ. წ. IV საუკუნის ბოლოდან მცხეთა ახლად წარმოქმნილი ქართლის (იბერიის) სამეფოს პოლიტიკური ცენტრია. ქალაქის დაწინაურებასა და განვითარებას ხელს უწყობდა ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა - აქ გადიოდა საერთასორისო სავაჭრო გზები, რომლებიც მდინარეების არაგვისა მტკვრის გაყოლებით მიემართებოდა. მცხეთა იყო საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების აკვანი და ქრისტიანული რელიგიის ცენტრი მე-12 საუკუნემდე. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, როგორც სასაზღვრო ზოლი, რომელიც უმკაცრესი პირობების მიუხედავად იცავდა ქვეყნის ჩრდილოეთ საზღვრებს, დღემდე რჩება საუკუნეებით ჩამოყალიბებული ადათ-წესების დამცველად. მთელი რიგი პროვინციები: ხევი, პირიქითა ხევსურეთი მკაცრი ბუნებრივი პირობების გამო წელიწადის უმკაცრეს ზამთრის თვეებში მოწყვეტილია დანარჩენ საქართველოს. აქედან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია ის გმირობა, რომლითაც გამოირჩეოდა ამ პროვინციების მოსახლეობა, მათ მიერ გადატანილი ბრძოლები და შესრულებული როლი საქართველოს ჩრდილოეთის საზღვრების დასაცავად.

ჰავა:

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის დაბლობ ნაწილში ჰავა ზომიერად ნოტიოა.იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი,თბილი ზაფხული. საშუალოწლიური ტემპერატურა 11°C, იანვარში კი - 0°C -ზე დაბალია; დაფიქსირებულია აბსოლიტური მინიმალური-30°C, აბსოლიტური მაქსიმალურიკი +39°C.მთაში ნამდვილ ზაფხულს მოკლებული მაღალმთის ზომიერად ნოტიო ჰავაა,ხოლო 3300-3400 მ. ზემოთ - მაღალმთის ჰავა ჭარბი თოვლითა და მყინვარებით.საშუალო წლიური ტემპერატურა 2350 მ სიმაღლეზე 0°C-მდეა, ხოლოზემოთ - მნიშვნელოვნად დაბალი. ნალექების მაქსიმუმი გაზაფხულობით,მაისში მოდის. ზამთრობით თოვლი თითქმის მთელ რეგიონში დევს,თოვლისსაბურველის სიმაღლე დაბალ ზონაში უმნიშვნელოა, მაღალმთიან ნაწილშიკი ცალკეულ წლებში 3,5 მ. აღწევს. ყაზბეგის რაიონში 2600-36000 მ. სიმაღლისზონაში ნამდვილი ზაფხული არასდროს დგება. 3600 მ-ზე მაღლამუდმივი თოვლი და მყინვარებია, ნალექები უმეტესად თოვლის სახით მოდის.ნალექები: 650-1000 მმ წელიწადში. მდგრადი თოვლის საბურველისხანგრძლივობა 5-7თვე.

ქალაქი მცხეთა:

საქართველოს უძველესი დედაქალაქი, ამჟამად მცხეთა-მთიანეთის რეგიონისადმინისტრაციული ცენტრია. ეს ულამაზესი,ისტორიული ძეგლებით გაჯერებული, პატარა დასახლება (10 ათასამდე მცხოვრები) შეტანილია იუნესკოსმსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, როგორც ქალაქი-მუზეუმი. ცხადია, რომმცხეთა, როგორც კულტურული ტურიზმის ცენტრი საქართველოს ერთერთიყველაზე მნიშვნელოვანი ატრაქციაა. მცხეთას გააჩნია უაღრესად ხელსაყრელიმდებარეობა, იგი მხოლოდ 20 კილომეტრითაა საქართველოს დედაქალაქთბილისიდან დაშორებული.

კურორტი გუდაური:

ცნობილი სამთო-სათხილამურო ცენტრი გუდაური მდებარეობს კავკასიონის მთავარ ქედზე, საქართველოს სამხედრო გზაზე, ჯვრის უღელტეხილის მახლობლად, თბილისიდან 120 კმ. დაშორებით.მცირეთოვლობის დროსაც კი გუდაურში გარანტირებულია თოვლისმდგრადი საფარი ნოემბრიდან მაისამდე. მისი საშუალო სიმაღლე ფერდობზე 1.5 მეტრს აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ გუდაური ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, მისთვის მაინც დამახასიათებელია თბილი, მზიანი და წყნარი ამინდები. გუდაურის ფერდობები ამოუწურავ შესაძლებლობებს სთავაზობს ყველაკატეგორიის მოთხილამურეს. სასრიალო ბილიკების დახრილობა უდიდესსიამოვნებას იწვევს როგორც დამწყები, ისე პროფესიონალი მოთხილამურეებისადა სნოუბორდისტებისათვის. პროფესიონალ მოთხილამურეთათვის გუდაურისფერდობებს გააჩნია ოთხივე სპორტული სასრიალო ბილიკი: სლალომი, სლალომი-გიგანტი, სუპერ გიგანტი და ჩქაროსნული დაშვება. ყველასასრიალო ბილიკი დამტკიცებულია FIS-ის მიერ. დასამუშავებელი სამთოსათხილამურესასრიალო ბილიკის საერთო სიგრძე შეადგენს 16 კმ.-ს.გუდაური უაღრესად მიმზიდველია ზაფხულშიც. იგი დამსვენებლებს შემდეგიტიპის ტურიზმის სახეობებს სთავაზობს: ლაშქრობა თრუსოსა და ხადასხეობებში, ცხენით გასეირნება, ფრინველებზე დაკვირვება, წყალჯომარდობა მდინარე არაგვზე. გუდაურში ფუნქციონირებს მრავალისასტუმროდასასტუმრო სახლი.

მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-2
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-3
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-4
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-5
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-6
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-7
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-8
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-9
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-10
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-11
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-12
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-13
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-14
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-15
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-16
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-17
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-18
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-19
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-20
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-21
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-22
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-24
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-25
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-26
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-27
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-28
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-29
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-30
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-31
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-32
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-33
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-34
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-36
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-37
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-38
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-39
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-40
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-41
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-42
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-43
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-44
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-45
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-46
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-47
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-48
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-49
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-50
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-51
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-52
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-53
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-54
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-55
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-56
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-57
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-58
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-59
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-60
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-61
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-62
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-63
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-64
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-65
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-66
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-67
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-68
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-69
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-70
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-71
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-72
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-73
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-74
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-75
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-76
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-77
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-78
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-79
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-80
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-81
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-82
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-83
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-84
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-85
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-86
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-87
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-88
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-89
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-90
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-91
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-92
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-93
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-94
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-95
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-96
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-97
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-98
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-99
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-100
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-101
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-102
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-103
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-104
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-105
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-106
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-107
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-108
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-109
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-110
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-111
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-112
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-113
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-114
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-115
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-116
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-117
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-118
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-119
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-120
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-121
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-122
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-123
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-124
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-125
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-126
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-127
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-128
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-129
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-130
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-131
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-132
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-133
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-134
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-135
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-136
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-137
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-138
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-139
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-140
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-141
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-142
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-143
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-144
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-145
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-146
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-147
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-148
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-149
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-150
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-151
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-152
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-153
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-154
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-155
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-156
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-157
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-158
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-159
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-160
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-161
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-162
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-163
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-164
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-165
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-166
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-167
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-168
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-169
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-170
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-171
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-172
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-173
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-174
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-175
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-176
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-177
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-178
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-179
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-180
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-181
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-182
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-183
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-184
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-185
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-186
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-187
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-188
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-189
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-190
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-191
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-192
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-193
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-194
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-195
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-196
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-197
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-198
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-199
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-200
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-201
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-202
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-203
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-204
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-205
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-206
მცხეთა მთიანეთი საქართველოში-207