მენიუ
intro
სასტუმრო
ტური

თბილისი

დედაქალაქი თბილისი საქართველო-1
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-2
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-5
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-3
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-4
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-6
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-7
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-8
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-10
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-9
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-11
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-12
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-13
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-14
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-15
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-16
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-17
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-18
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-19
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-20
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-21
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-22
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-23
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-24
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-25
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-26
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-27
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-28
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-29
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-30
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-31
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-32
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-33
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-34
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-35
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-36
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-37
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-38
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-39
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-40
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-41
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-42
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-43
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-44
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-45
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-46
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-47
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-48
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-49
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-50
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-51
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-52
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-53
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-54
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-55
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-56
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-57
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-58
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-59
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-60
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-61
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-62
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-63
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-64
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-65
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-66
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-67
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-68
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-69
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-70
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-71
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-72
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-73
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-74
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-75
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-76
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-77
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-78
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-79
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-80
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-81
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-82
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-83
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-84
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-85
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-86
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-87
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-88
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-89
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-90
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-91
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-92
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-93
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-94
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-95
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-96
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-97
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-98
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-99
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-100
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-101
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-102
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-103
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-104
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-105
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-106
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-107
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-108
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-109
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-110
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-111
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-112
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-113
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-114
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-115
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-116
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-117
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-118
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-119
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-120
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-121
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-122
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-123
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-124
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-125
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-126
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-127
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-128
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-129
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-130
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-131
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-132
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-133
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-134
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-135
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-136
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-137
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-138
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-139
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-140
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-141
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-142
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-143
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-144
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-145
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-146
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-147
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-148
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-149
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-150
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-151
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-152
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-153
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-154
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-155
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-156
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-157
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-158
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-159
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-160
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-161
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-162
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-163
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-164
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-165
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-166
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-167
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-168
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-169
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-170
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-171
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-172
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-173
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-174
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-175
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-176
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-177
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-178
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-179
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-180
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-181
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-182
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-183
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-184
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-185
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-186
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-187
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-188
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-189
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-190
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-191
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-192
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-193
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-194
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-195
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-196
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-197
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-198
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-199
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-200
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-201
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-202
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-203
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-204
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-205
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-206
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-207
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-208
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-209
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-210
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-211
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-212
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-213
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-214
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-215
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-216
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-217
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-218
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-219
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-220
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-221
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-222
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-223
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-224
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-225
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-226
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-227
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-228
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-229
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-230
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-231
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-232
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-233
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-234
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-235
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-236
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-237
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-238
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-239
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-240
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-241
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-242
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-243
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-244
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-245
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-246
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-247
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-248
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-249
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-250
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-251
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-252
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-253
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-254
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-260
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-261
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-262
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-263
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-264
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-265
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-266
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-267
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-268
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-269
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-270
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-271
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-272
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-273
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-274
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-275
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-276
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-277
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-278
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-279
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-280
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-281
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-282
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-283

თუკი თბილისს ეწვევით, ვინმე, იქნება ეს გიდი, გამყიდველი, თუ ტაქსის მძღოლი, აუცილებლად გიამბობთ ქალაქის დაარსების ისტორიას. ეს ლეგენდა თბილისელებს განსაკუთრებით უყვართ. ეს არის ათას ხუთასი წლის წინ მომხდარი ერთი ნადირობის ისტორია, როდესაც მეხუთე საუკუნის მეფის ვახტანგ გორგასლის საყვარელი შევარდენი და მის მიერ დაჭერილი ხოხობი, ერთად ჩავარდნენ წყალში, საიდანაც მეფის მსახურებმა ორივე - მსხვერპლიც და მტაცებელიც მოხარშულები ამოიყვანეს. მეფეს მოეწონა ბუნებრივი ცხელი წყლები და ამ ადგილას ქალაქის აშენება ბრძანა. ასე გადმოინაცვლა მცხეთიდან საქართველოს დედაქალაქმა 25 კილომეტრით აღმოსავლეთით. ხოლო აღმოსავლურ სტილში აშენებული ცხელი გოგირდიანი წყლების აბანოები დღემდე თბილისის ერთ-ერთი კოლორიტული ადგილია. შუა საუკუნეებში ამ აბანოებს მრავალ სამკურნალო თვისებებსაც მიაწერდნენ, ამიტომ ბევრი დამპყრობელი სწორედ თბილისური აბანოების გამო მოიწევდა თბილისისკენ. ასე რომ გოგირდის ბუნებრივი ცხელი წყლები კომფორტის გარდა მრავალ პრობლემასაც ქმნიდა. მაგრამ მარტო აბანოებში არ იყო საქმე - საქარავნო გზების გზაჯვარედინზე მდებარე მულტიკულტურული ქალაქი თავისებური გასაღები იყო საქართველოს და ხშირად მთელი ამიერკავკასიისა. ამ ქალაქმა მრავალ შემოსევას და ოკუპაციას გაუძლო - ბიზანტიელებსა და ხაზარებს, თურქებსა და სპარსელებს. არაბები თბილისში მეშვიდე საუკუნეში მოვიდნენ და ხუთი საუკუნე დარჩნენ, სანამ მეთორმეტე საუკუნეში ისინი საქართველოს გამაერთიანებელმა მეფემ დავით აღმაშენებელმა არ განდევნა. უკანასკნელად თბილისი 1795 წელს გადაწვეს სპარსლებმა. ხოლო ამიერკავკასიის დაპყრობის შემდეგ მეცხრამეტე საუკუნეში რუსებმა იგი ამიერკავკასიის ცენტრად აქციეს და საკუთარი მეფისნაცვალი სწორედ ამ ქალაქში დასვეს, შენობაში, სადაც დღეს ახალგაზრდობის კულტურის სასახლეა განთავსებული.

ამ ქალაქით მიღებული შთაბეჭდილება მრავალმა მოგზაურმა ასახა თავის დღიურებში, მრავალმა მწერალმა კი აღფრთოვანებული სტრიქონები უძღვნა. სხვადასხვა დროს იმოგზაურეს საქართველოში რუსმა ალექსანდ პუშკინმა, ფრანგმა ალექსანდრ დიუმამ და ნორვეგიელმა კნუტ ჰამსუნმა და თვითოეულმა თავისებურად დაინახა ეს კოლორიტული ქალაქი, თვითოეულმა ალბათ ის იპოვა, რასაც ეძებდა, მაგრამ აღფრთოვანების სიტყვები არცერთ მათგანს არ დანანებია.

მილიონნახევრიანი თბილისი დღესაც იზრდება. შენდება მრავალი თანამედროვე საცხოვრებელი სახლი თუ ჰიპერმარკეტი, ქალაქი იცვლება, მაგრამ მისი მთავარი ხიბლი - კულტურული მრავალფეროვნება უცვლელი რჩება. ამ ქალაქის ნამდვილი სული დღემდე იმალება ძველი თბილისის პატარა აივნიან ეზოებში, სადაც საუკუნეების მანძილზე ქართველები, სომხები, ებრაელები, ქურთები, აზერბაიჯანლები, ბერძნები და კიდევ მრავალი ნაციონალობის წარმომადგენლები ერთ ოჯახად ცხოვრობდნენ და ერთმანეთის პრობლემებს თუ სიხარულებს იზიარებდნენ. ასეთ ძველ უბნებში გვერდი-გვერდ ნახავთ ქართულ და სომხურ მართმადიდებლურ ეკლესიებს, სინაგოგას, მეჩეთს და უძველესი ზოროასტიული სალოცავის ნაშთსაც კი.

ეს დღევანდელი თბილისია-კულტურათა გზაჯვარედინზე აშენებული ქალაქი, რომელიც მუდმივად სტუმრის მოლოდინშია, რომ თავისი პატარა სიხარულები და საიდუმლოებები გაუზიაოს.

დედაქალაქი თბილისი საქართველო-1
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-2
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-5
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-3
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-4
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-6
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-7
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-8
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-10
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-9
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-11
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-12
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-13
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-14
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-15
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-16
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-17
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-18
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-19
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-20
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-21
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-22
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-23
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-24
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-25
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-26
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-27
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-28
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-29
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-30
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-31
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-32
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-33
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-34
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-35
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-36
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-37
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-38
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-39
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-40
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-41
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-42
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-43
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-44
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-45
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-46
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-47
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-48
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-49
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-50
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-51
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-52
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-53
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-54
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-55
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-56
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-57
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-58
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-59
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-60
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-61
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-62
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-63
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-64
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-65
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-66
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-67
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-68
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-69
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-70
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-71
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-72
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-73
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-74
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-75
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-76
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-77
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-78
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-79
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-80
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-81
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-82
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-83
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-84
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-85
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-86
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-87
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-88
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-89
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-90
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-91
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-92
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-93
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-94
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-95
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-96
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-97
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-98
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-99
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-100
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-101
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-102
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-103
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-104
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-105
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-106
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-107
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-108
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-109
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-110
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-111
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-112
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-113
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-114
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-115
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-116
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-117
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-118
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-119
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-120
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-121
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-122
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-123
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-124
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-125
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-126
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-127
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-128
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-129
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-130
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-131
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-132
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-133
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-134
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-135
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-136
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-137
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-138
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-139
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-140
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-141
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-142
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-143
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-144
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-145
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-146
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-147
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-148
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-149
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-150
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-151
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-152
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-153
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-154
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-155
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-156
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-157
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-158
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-159
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-160
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-161
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-162
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-163
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-164
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-165
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-166
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-167
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-168
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-169
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-170
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-171
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-172
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-173
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-174
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-175
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-176
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-177
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-178
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-179
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-180
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-181
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-182
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-183
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-184
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-185
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-186
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-187
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-188
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-189
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-190
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-191
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-192
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-193
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-194
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-195
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-196
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-197
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-198
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-199
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-200
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-201
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-202
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-203
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-204
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-205
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-206
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-207
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-208
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-209
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-210
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-211
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-212
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-213
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-214
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-215
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-216
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-217
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-218
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-219
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-220
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-221
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-222
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-223
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-224
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-225
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-226
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-227
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-228
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-229
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-230
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-231
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-232
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-233
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-234
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-235
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-236
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-237
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-238
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-239
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-240
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-241
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-242
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-243
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-244
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-245
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-246
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-247
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-248
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-249
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-250
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-251
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-252
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-253
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-254
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-260
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-261
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-262
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-263
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-264
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-265
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-266
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-267
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-268
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-269
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-270
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-271
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-272
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-273
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-274
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-275
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-276
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-277
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-278
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-279
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-280
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-281
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-282
დედაქალაქი თბილისი საქართველო-283