მენიუ
intro
სასტუმრო
ტური

სათხილამურო ტურები გუდაურში

ერთდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 11-12 საათი. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს.

ორდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 1 ღამე და 2 დღე. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს.

სამდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 2 ღამე და 3 დღე. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს. 

შვიდდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 6 ღამე და 7 დღე. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს.

ათდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 9 ღამე და 10 დღე. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს.

თოთხმეტდღიანი სათხილამურო ტური კურორტ გუდაურში

ტურის ხანგრძლივობაა 13 ღამე და 14 დღე. იგი განეკუთვნება კატეგორიას “ზამთრის ტურები”. გეოგრაფიულად ტური მოიცავს საქართველოში ცნობილ სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურს.